Wednesday, March 2, 2011

TƯỞNG NIỆM HOÀNG SA, TƯỞNG NHỚ HUỲNH DUY THẠCH

Ngày tưởng niệm trận hải chiến
Việt Nam -Trung Quốc năm 1974Di ảnh cố HQ Đại Úy Cơ Khí
Hàng Hải Thương Thuyền
HUỲNH DUY THẠCH


Hôm nay ngày 19 tháng Giêng năm 2011– Ngày Tưởng Niệm Trận Hải Chiến Hoàng Sa 37 năm về trước, khi Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa ra sức ngăn chận quân Trung Cộng xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, qua đó 74 chiến sĩ hải quân và người nhái của Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận.

Trong trận hải chiến nầy anh em Hàng Hải Thương Thuyền Việt Nam đã mất đi một đồng nghiệp, anh HUỲNH DUY THẠCH, cựu Sinh viên khóa 13 Cơ Khí trường Việt Nam Hàng Hải đã anh dũng hy sinh cùng với 73 Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân Hải Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa để cố bảo vệ từng tấc giang sơn của Tố Quốc Việt Nam.

No comments:

Post a Comment